ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ ชื่อเรื่อง เนื้อหาข่าว ภาพประกอบ
8 ข่าวดี สำหรับคุณครู หรือ มหาวิทยาลัยที่สนใจหนังสือเล่มดำ ใหม่ล่าสุด ! ตีพิมพ์ครั้งที่ 2 ! หนังสือการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงด้วยคณิตศาสตร์ แบบใหม่ (เล่มดำ) หนังสือการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงด้วยคณิตศาสตร์ แบบใหม่ (เล่มแดง) หนังสือที่เหมาะสำหรับทั้งเด็กประถมจนถึงผู้ใหญ่ระดับมหาวิทยาลัย ในหนังสือได้มีการรวบรวมปัญหาที่เคยใช้ในชั้นเรียนและมีวิธีการคิดแบบสนุกไว้ โดยจุดเด่นของหนังสือทั้ง 2 เล่มนี้คือ - สามารถรับรู้ได้ถึงความสนุกของคณิตศาสตร์ - สามารถพัฒนาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ - ฝึกการคิด ทำความเข้าใจ ก่อให้เกิดความรู้ - เมื่อฝึกทำโจทย์ปัญหาแล้วต้องการที่จะเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่น .......หวังว่าผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะได้ยินคำอุทานเหล่านี้ "ทำไม!", "อ๋อ!", "เอ๊ะ!" จากผู้อ่านซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำ ให้สนุกไปกับการอ่านได้ *** ข่าวดี สำหรับคุณครู หรือ มหาวิทยาลัยที่สนใจหนังสือเล่มดำ - เล่มแดงชุดนี้ ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา (CRME) ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด (EDTS) จะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกและมอบหนังสือชุดนี้ โปรดติดตามข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ ต่าง ๆ เร็ว ๆ นี้

Social Links