ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2


การจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ การสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 (EDUCA 2017) ณ อาคารศูยน์ประชุมอิมแพคฟอรั่ม ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี วันที่ 16-18 ตุลาคม 2560

Social Links