ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการสมัครสอบ SUKEN ครั้งที่ 4


ขั้นตอนการสมัครสอบ SUKEN ครั้งที่ 4 1. เข้าสู่ระบบ หากไม่ได้เป็นสมาชิกให้ทำการลงทะเบียน 2.กรอกข้อมูล (แนบรูปที่มีขนาดไม่เกิน 1 MB) 3.เลือกการสมัครสอบ 4.เลือกศูนย์สอบและระดับที่จะสมัคร 5.จะมีการปรากฏชื่อผู้สมัคร แล้วกดสมัคร 6.ตรวจสอบข้อมูล ศูนย์สอบ ระดับที่จะสอบ 7.เลือกการชำระเงิน โดยการชำระเงินผ่านทาง บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลขบัญชี 793-281434-9 ชื่อ มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด 8.แนบหลักฐานการชำระเงิน 9.ทาง เจ้าหน้าที่ SUKEN ตรวจสอบการชำระเงิน หากชำระเสร็จแล้ว จะมีการเช็คชำระเงินแล้ว (ทางSUKEN ตรวจสอบการชำระเงิน หากชำระเงินเสร็จแล้วจะมีเครื่องหมาย / แสดงการชำระเงินแล้ว) **** หากมีการเพิ่มผู้สมัครสอบ ใน 1 อีเมลล์ของท่านจะสามารถเพิ่มผู้สมัครสอบได้ ดังนี้ 1. เลือกการสอบ 2.เลือกเพิ่มผู้สอบ 3.กรอกข้อมูลต่าง ๆ 4.เลือกการสอบ 5.เลือกสมัครสอบ 6.เลือกศูนย์สอบ ระดับสอบ กดสมัคร 7.เลือกชื่อผู้สมัครเพิ่ม 8.ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย 9.ชำระเงิน (สามารถชำระเงินพร้อมกันใน 1 สลิป ได้โดยให้กรอกชื่อผู้สอบลงในช่องบันทึกความจำ) 10.แนบหลักฐานการชำระเงิน 11.ทางSUKEN ตรวจสอบการชำระเงิน หากชำระเงินเสร็จแล้วจะมีเครื่องหมาย / แสดงการชำระเงินแล้ว ........... หากมีปัญหาในการดำเนินการสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ INBOX PAGE หรือ suken.thai@gmail.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 095-1281658 ขอบคุณค่ะ

Social Links